SEGPs kriterier

Kriterier för utbildningsbidragsansökan för SEGP

·         Sökande skall vara betalande medlem ett år före ansökan om utbildningsbidrag

·         Sökande ska vara verksam inom vården med Endoskopi/Gastroenterologi

·         Utbildningsbidraget är personligt och kan ej överlåtas

·         Utbildningsbidraget kan ej sökas av styrelsemedlem

·         Sökande som ej kan utnyttja utbildningsbidraget ska återbetala det till SEGP

·         Sökande ska ange klara och tydliga mål varför utbildningsbidraget söks

·         Sökande ska skriva en reseberättelse som delges övriga medlemmar via hemsidan och Gastrokuriren

·         Medlem kan söka utbildningsbidrag fler gånger, dock måste det förflyta minst tre år sedan man erhållit ett utbildningsbidrag, innan man får söka    igen

Kriterier för reseberättelser:

·         Ska bestå av egna reflektioner på kursmötets innehåll, enligt de anvisningar som bifogas när bidraget beviljats

·         Reseberättelsen insändes till utbildningsbidragsansvarig i styrelsen, senast en vecka efter utnyttjande.

·         Resebidrag ska även redovisas muntligt på nästkommande årsmöte