Om SEGP

Föreningen riktar sig till sjukvårdspersonal utöver läkare som arbetar aktivt inom endoskopi och gastroenterologi.

Föreningens mål är att öka kunskaperna om gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och behandlingsmetoder, utbyta erfarenheter samt att främja samarbetet bland personal som arbetar med patienter med gastroenterologiska sjukdomar.

Föreningen verkar aktivt för specialutbildning i gastroenterologi och utbildning i gastrointestinal endoskopi. Stimulera utveckling, kvalitetsuppföljning och forskning inom gastroenterologiska sjukdomar, undersöknings och behandlingsmetoder bl.a. genom olika stipendier. Även stimulera nordiskt och övrigt internationellt samarbete. SEGP arbetar för att personalen skall få möjlighet till bra utbildning inom vår specialitet. För att möjliggöra detta har vi kontakt med olika högskolor och universitet som arrangerar olika utbildningar.

Under Svenska Gastrodagarna som anordnas årligen samlas vi och har föreläsningar och får även tillfälle att träffa representanter från läkemedelsföretagen, tillbehör och instrumenttillverkarna. Under dessa dagar har vi även årsmöte med föreningen.

Vi fortsätter med dessa möten och dessutom att arbeta för en utökning av våra egna program i samband med kongresserna.

Historik

Föreningen konstituerades 1988 och var då en sektion till läkarnas Svensk Förening för Gastrointestinal Endoskopi.

1990 blev vi en fristående förening under namnet SEP (Svensk förening för Endoskopaiassisterande Personal). År 2000 ändrades namnet till SEGP då fler yrkesgrupper ville ingå i föreningen, t.ex. IBD-personal.

Läs mer

Medlem

SEGP delar årligen ut flera resestipendier till olika kurser och kongresser. Medlemstidningen Gastrokuriren kommer ut med 5 nr/år. Vill du bli medlem i SEGP fyll i alla uppgifterna på anmälan som du hittar under Bli medlem.

Önskar du ytterligare upplysningar kontakta oss.
Medlemsavgiften är 200:-/ år och betalas in på:

SWISH 123 642 98 07 eller bankgiro 5828-8945. För medlemmar sen tidigare betala senast den 31/1 för att fortsätta ditt medlemskap.