Integritet – GDPR

Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal – SEGP, organisationsnummer 82503-9705, ansvarar för hantering av personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss.

Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss gäller ditt medlemskap med medlemsadministration, tidningsdistribution, nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter i registret kan du göra det själv genom att gå in på hemsidan SEGP.nu under kontakt alternativt maila direkt på segp.nu@gmail.com Om du vill bli medlem eller radera dina uppgifter, kan du kontakta även styrelsen via hemsidan.